niedziela, 19 stycznia 2014


choć istotnie jestem odcięty od innych, ale nie jestem wygnańcem ze wszechświata, bo ja nawet ze sobą samym nie czuję się swobodnie.
- Allen Ginsberg

środa, 8 stycznia 2014

m

każda masa jest równoważna pewnej energii i odwrotnie - każda energia jest równoważna pewnej masie.
t a k i e  to prostesobota, 4 stycznia 2014

kolorychciałoby napisać się, że wszystko nabiera kolorów, kiedy się widzimy; tak jest, rzecz jasna, że tak właśnie jest; ale kiedy już znowu Cię nie widzę, to wszystkie kolory stają się nagle wyblakłe; wszystkie kolory wymierają i kwiaty wymierają, i ja jakby wymieram. Od pierwszego naszego spotkania; poznania się naszego najpierwszego, tak właśnie było.

piątek, 3 stycznia 2014

końskie opowieści

lasy i konie; konie i lasy. gdyby tego nie przerwać, trwać nieustannie, bez szwanku, bez ran, bez krwi;
czy bylibyśmy teraz, kimś innym; kimś zupełnie innym, niż myślimy, że jesteśmy. 
czy stworzylibyśmy postacie, na które było nas, najbardziej stać.
czy stalibyśmy się, najwartościowszymi ludźmi na świecie.